Zavarovalnica Triglav, d.d.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide

49. Pokal Loka 2024 - 9.- 11. februar 2024


Zavarovalnica Triglav, d.d. Knauf Insulation

Pravila tekmovanja 49. Pokal Loka 2024

1. Vrsta tekmovanja

POKAL LOKA je eno izmed mednarodnih otroških tekmovanj, ki so vnešene v FIS koledar.

2. Starostne kategorije

Kategorija Letnik rojstva
U-14 - Otroci I 2010 - 2011
U- 16 - Otroci II 2008 - 2009

3. Tekmovalne discipline

Disciplina Kategorija Pravila
Slalom U - 14 - Otroci I višinska razlika 100  - 160 m
število sprememb smeri 32 - 38% višinske razlike, +/- 3
  U - 16 - Otroci II višinska razlika 100  - 160 m
število sprememb smeri 32 - 38% višinske razlike, +/- 3
Veleslalom U -14 - Otroci I višinska razlika 200 – 350 m
število sprememb smeri 13 - 18% višinske razlike, +/- 3
  U - 16 - Otroci II višinska razlika 200 – 350 m
število sprememb smeri 13 - 18% višinske razlike, +/- 3
2 teka

4. Pravica nastopa in kvote

Sodelujejo lahko vse države članice Mednarodne smučarske zveze FIS. Vsako državo lahko zastopa največ 10 tekmovalcev, 6 tekmovalcev v starejši kategoriji (U16 - otroci II) in 4 v mlajši (U14 - otroci I). V kategoriji smejo nastopiti največ 4 tekmovalci-ke istega spola. Država gostiteljica lahko nastopa z dvojnim številom tekmovalcev (20). V eni kategoriji lahko nastopa največ 140 tekmovalcev. V kolikor je število tekmovalcev manjše lahko za državo gostiteljico nastopi tudi več kot 20 tekmovalcev (Tolmačenje FIS pravil,  2023, (ICR 608.4.2). Pursuant to ICR 608.4.3 ).

V rezultatih za posamično uvrstitev so upoštevani tudi tekmovalci druge ekipe. Za ekipno uvrstitev se smejo upoštevati le tekmovalci prve ekipe.

Vsi tekmovalci morajo biti registrirani pri nacionalnih smučarskih zvezah, biti morajo zavarovani in imeti podpis svojih staršev kot soglasje za udeležbo na tekmah. Kontrolo dokumentov opravi tehnični delegat FIS.

5. Način tekmovanja

Tekmuje se za posamezne in ekipne uvrstitve. Za ekipno uvrstitev se štejejo seštevki vseh točk po starem principu svetovnega pokala. V primeru enakega števila točk je boljša tista država, ki je dosegla več uvrstitev za točke.

Mesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Točke 25 20 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6. Nagrade

Nagrada Opis
POKAL LOKA 2024 najboljša ekipa
Zlata medalja prvouvrščeni
Srebrna medalja drugouvrščeni
Bronasta medalja tretjeuvrščeni
Praktične nagrade do šestega mesta

7. Razvrstitev tekmovalcev po grupah in žrebanje

FIS tolmačenje, 2023, ICR 608.5.2)

Vrstni red starta po posameznih grupah se izpelje z žrebanjem, ki ga opravi žirija. V vsaki grupi ima vsaka sodelujoča država po eno mesto. Vodja ekipe razporedi tekmovalce v posamezno grupo.

Če je prijavljenih več kot 15 držav, se žrebanje po grupah izvede po naslednjem pravilu:

Grupa 1:

  • V prvi grupi ima vsaka sodelujoča država po enega tekmovalca.

Grupa 2 - 3 - 4:

  • Enako kot 1.

Grupa 5:

  • V tej grupi so razvrščeni tekmovalci gostiteljice iz druge kvote (ekipa B).

Grupa 6 – 7 – 8 - … :

  • Če ima država gostiteljica prijavljenih več ekip, se formira nova grupa v kateri so razporejeni tekmovalci iz vsake ekipe po eden (ekipa C, …)
  • Vsaka grupa se žreba ločeno.

V drugem teku starta prvih 30 plasiranih v obratnem vrstnem redu, ostali po plasmaju iz prvega teka.

8. Izvedba tekmovanja

Tekmuje se po pravilih Mednarodne smučarske zveze (IWO). Na tekmovanju je prisoten tehnični delegat FIS. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost oziroma tistih, ki jih pošiljajo. Organizator odklanja kakršnokoli odgovornost v slučaju nesreče tekmovalcev ali tretje osebe.

9. Stroški tekmovanja

Stroške namestitve krijejo zveze same.

Stroške vozovnic za žičnico krije organizator po naslednjem pravilu:

  • 1-3 tekmovalci + 1 trener,  
  • 4-6 tekmovalci + 2 trenerja.  

 Za ostale tekmovalce stroške vozovnic krijejo zveze same.

10. Prijave

Prijave sprejema OK POKALA LOKA do 5. 2. 2024 preko spletne strani za prijave.

Za dostop do spletnih strani za prijavo nam pišite na e-mail naslov: office@pokal-loka.si

11. kontaktni naslovi:

GSM: +386 (0)41 609 892 Janez DEKLEVA
GSM: +386 (0)40 397 181 Saša MATEK

e-mail:  office@pokal-loka.si
http: www.pokal-loka.si

naslov:
OK 49. POKAL LOKA 2024
p.p. 78
4220 ŠKOFJA LOKA
SLOVENIJA